İletişim
Home    » Güncel Haberler
      Deprem Hakkında
      Deprem Psikolojisi
      Altın Kurallar
      Kriz Merkezleri
      Son Depremler
      Deprem Sözlüğü
      Haberler
      Linkler
      Sizce Deprem?


Kuzey Anadolu Fay Hattı Nedir?

Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay
gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü