İletişim
Home    » Güncel Haberler
      Deprem Hakkında
      Deprem Psikolojisi
      Altın Kurallar
      Kriz Merkezleri
      Son Depremler
      Deprem Sözlüğü
      Haberler
      Linkler
      Sizce Deprem?


Deprem, Kayıplar ve Eşler Arası İlişkiler

Yoğun stres yaratan herhangi bir olaydan, deprem gibi bir afetten ya da aile içindeki kayıplardan sonra evli çiftler, ilişkilerinde bazı gerginliklerin ortaya çıktığını görebilirler. Bu gerginliklerin en önemli nedenlerinden biri, eşler arasındaki cinsiyet farklılıkları ve toplumun erkek ve kadından beklediği farklı davranışlardır.

Aşağıda bu gerginliklere neden olabilecek bazı nedenler sıralanmıştır. Bunları eşinizle birlikte okuyarak ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Hangi konularda ilişkinizi yeniden ele almanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Bu tür durumlarda, aile üyeleri arasındaki ilişkilerin yakın olması olayın atlatılmasında yardımcı olabilmektedir. Aile içinde duyguları paylaşmak ve destek olmak iyileşme sürecini kolaylaştırır. olayın daha katlanılır hale gelmesinde yardımcı olabilir. Aile içinde duyguların paylaşılması, eşlerin birbirlerine destek olması yaraların sarılma sürecini kolaylaştırır. Çözümleri kendi başınıza bulmakta zorlandığınızda ise bir uzmana başvurabilirsiniz.

 • Yaşanan felaketler sonrası ortaya çıkan bazı belirtiler: İçe kapanma, duyarsızlaşma gibi davranışlar; gerginlik ya da öfke gibi duygular ilişkinizdeki yakınlığı engelleyebilir.
 • Eşlerin olaylara yaklaşımlarındaki farklılıklar: Size acı veren bir olaya biriniz duygusal olarak yaklaşırken diğeriniz, daha çok mantıkla yaklaşabilir.
 • Yararların sarılması dönemindeki hayal kırıklıkları: Acı verici olaydan hemen sonra ortaya çıkan sorunlarınızı birlikte çözmeye çalıştığınız halde, yaraların sarılması döneminin uzaması ve ortaya çıkan engeller birbirinizi yıpratmanıza yol açabilir.
 • Başa çıkma tarzlarının farklılığı: Kadınlar, erkeklere göre duygularını daha fazla ve daha uzun süre gösterirler. Yaşadıkları olayla baş edebilmek için olay ve duyguları hakkında konuşma yolunu seçerler. Erkekler ise başa çıkma yolu olarak duygularını daha fazla içlerinde tutup işlerine yönelmektedirler. Eşlerin yaşadıkları strese ve kayıplarına karşı gösterdikleri tepkilerdeki bu farklılık, onların birbirlerini anlayışsızlıkla ya da duyarsızlıkla suçlamalarına ve birbirlerinden uzaklaşmalarına yol açabilir.
  • Cinsiyet rollerindeki farklılıklar: Cinsiyete bağlı bazı beklentiler nedeniyle (örneğin “erkek adam ağlamaz”) eşinizin ya da sizin deprem öncesi yaşamanıza dönme süreniz uzayabilir.
  • Eşlerin, aralarındaki özel ilişkiye öncelik vermeyişi: Yaşadığınız sarsıcı olay sonrasında hayatınızı yeniden düzene sokma çabalarınız, işiniz ve çocuklarınızın sorunları, evliliğinize zaman ayırmanızı güçleştirebilir.
  • Acı veren olay sonrası yaşanan sarsıntıyı atlatma hızındaki farklılık: Olayın sarsıntısını atlatıp normal hayata dönme süresi birinizde daha kısa sürebilir ve olayın sarsıntısını henüz atlatmamış eşinize, ihtiyacı olan ilgiyi vermekte güçlük çekebilirsiniz.
  • Stresli olay sırasında evliliğin içinde bulunduğu dönem: Yeni evli olmanız, aileye yeni bir çocuğun doğmuş olması ya da herhangi birinizin emekliliği gibi önemli bir yaşam olayı, olayın yarattığı sorunları arttırabilir.
  • Eşlerin aynı anda tükenmesi: Birbirinize en çok ihtiyaç duyduğunuz bir dönemde her ikinizin de birbirinize şefkat göstermeye takati kalmamış olabilir.
  • İlişkideki duygusal rollerin katı sınırlarla ayrılmış olması: Bazen, eşinizin olaylardan çok etkilenmemesi ve güçlü kalması için tüm sıkıntıları kendi üzerinize almış olabilirsiniz.
  • Sıkıntılarla başaçıkma yollarının kırıcı / zarar verici oluşu: Biriniz ya da her ikiniz başınıza gelen bu olayla başa çıkmaya çalışırken alkol ya da ilaç kullanabilir, olay olmamış gibi davranabilir ya da olay nedeniyle diğerini suçlayabilirsiniz.
  • Acı veren olay öncesi var olan duygusal sorunlar: Aranızdan birinin olay öncesinde de var olan bir ruhsal sorunu ya da kişilik problemleri, yaşadığınız sıkıntıların normal bir süreç içinde atlatılmasını engelleyebilir.
  • Olay öncesinde var olan evlilik sorunları: Aranızda daha önceden de var olan ve çözülmemiş evlilik sorunları, acı verici olaydan sonra sıkıntılarınızı birlikte atlatma çabalarınızda zorluk çıkarabilir ya da bu süreci imkansız hale getirebilir.

Aşağıdaki öneriler, deprem gibi bir felaketle ve kayıplarınızla başa çıkmaya çalışırken, bir çift olarak yaşadığınız sıkıntıları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu tür afetler sonrasında, eşler sıkıntılarını birlikte çözmeye çalışırken çok acı çekiyor olsalar da bu ortak çabaları, hem kişisel olarak kendilerine olan güvenlerinin artmasında hem de ilişkilerinin gittikçe gelişip olgunlaşmasında büyük rol oynar.

* Aranızdaki ilişkide sizin için en çok gerginlik yaratan sorunları belirleyin ve bunlara öncelik vererek çözüm yollarını araştırın.* Aranızdaki sorunları eşinizin bir suçu ya da hatası gibi değil, ailenizin birlikte çözmesi gereken bir sorun olarak görmeye çalışın; eşinizi suçlamak yerine sorunun çözümünü araştırın. * Birbirinize karşı anlayışlı ve hoşgörülü olun. * Birlikte yapacağınız bazı aktiviteler bulmaya çalışın ve birlikte zaman geçirin.* Birbirinize şefkat gösterin.* Birbirinize olan sadakatinizi ve yakınlığınızı her fırsatta tekrarlayın.* Birbirinizle konuşurken açık ve dürüst olmaya çalışın.

* Gerek ailenizin içinde gerekse ailenizin dışında size destek olabilecek kaynakları kullanmaya çalışın (bunlar, yakın arkadaşlarınız, aile büyükleriniz, güvendiğiniz komşularınız, yeni tanıştığınız ve sevdiğiniz başka çiftler veya psikolojik açıdan yardım alabileceğiniz uzmanlar olabilir).

 

Project REBOUND
Ruh Sağlığı Bölümü, Los Angeles.

 

Türk Psikologlar Dernegi'nin eski çalışmalarından yararlanılmıştır.